ماه: مارس 2024

خیز دولت آمریکا علیه انحصارگرایی اپل ؛ اگر اپل شکست بخورد چه اتفاقی می‌افتد؟

وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه شکایتی علیه انحصارگرایی اپل تنظیم کرد که این شرکت را متهم می‌کند انحصار گوشی‌های هوشمند را با شگردهایی نظیر «به تعویق انداختن یا مسدود کردن…