بانوان سازنده ساز با شرایطی ویژه می توانند درچهارمین دوره نمایشگاه سازخانه شرکت کنند.

 

به گزارش خانه موسیقی ایران، با تصمیم برگزار کنندگان چهارمین دوره نمایشگاه سازخانه و به منظور حمایت از بانوان سازنده ساز، زنان سازنده ساز با دریافت ۲۰ درصد تخفیف می توانند برای دریافت غرفه در نمایشگاه سازخانه ثبت نام کنند.

همچنین شرکت در چهارمین دوره نمایشگاه “سازخانه” مزایایی به شرح زیر دارد:

۱. برا اساس مصوبه هیئت مدیران خانه موسیقی ایران، شرکت در نمایشگاه سازخانه به عنوان فعالیت مثبت سازندگان ساز محسوب شده و برای استمرار عضویت در خانه موسیقی و دارا بودن بیمه امتیازاتی خواهد داشت.

۲. برای آن دسته از سازندگان ساز که در طول یک سال اخیر موفق به دریافت گواهینامه هنری صلاحیت ساخت ساز نشده اند، حضور در نمایشگاه باعث صدور گواهینامه شرکت در نمایشگاه بوده و این گواهینامه برای صندوق اعتباری هنر معتبر خواهد بود.

۳. در انتهای نمایشگاه کتاب ویژه چهارمین دوره نمایشگاه “سازخانه” منتشر می شود و اسامی و فعالیت های هنری هر سازنده در کتاب چاپ و منتشر می شود.

۴. شرکت در نمایشگاه “سازخانه” برای هر سازنده ساز به منزله سه سال فعالیت حرفه ای تلقی می شود.

لازم به ذکر است چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» از ۲۵ دی ماه تا ۲۹ دی ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

بانوان سازنده ساز برای ثبت نام در این نمایشگاه باید فرم ثبت نام را به شماره واتس آپ خانه موسیقی (۰۹۳۶۴۱۱۳۱۰۰) ارسال نمایند.

source

توسط