بخش‌هایی از مصاحبه فکری پیش از دیدار پرسپولیس هوادار را تماشا کنید.
source

source

source

source

source

source

source

توسط