تأمین مالی بیش از ۱۰۰همتی در دست پیگیری

در حال حاضر با توجه به ریسک‌های متعدد در بازار سرمایه از جمله ریسک‌های بین المللی و سایه جنگ و فشار تحریم و ریسک‌های داخلی از جمله تغییر نرخ خوراک و عوارض صادراتی فولاد و محصولات معدنی و جریمه بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن و احتمال اخذ مالیات از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به احتمال کسری بودجه دولت در سال جاری و سال آینده، پیش بینی بسیار دشوار است و به نظر می‌رسد ..

source

توسط