در آسمان شب پاییزی نیم‌کره شمالی ستاره‌ای به نام «گاما ذات‌الکرسی» (Gamma Cassiopeiae) می‌درخشد.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

گاما ذات‌الکرسی درخشان‌ترین ستاره‌ پره‌دار در این میدان دید تلسکوپی است و در صورت فلکی ذات‌الکرسی قرار دارد. این چشم‌انداز آسمانی، گاما ذات‌الکرسی را به همراه ابرهای میان‌ستاره‌ای شبح‌وار متشکل از گاز و غبار با نام‌های IC 59 (بالا سمت چپ) و IC 63 نشان می‌دهد. این ابرها در فاصله 600 سال نوری از ما قرار دارند و درحقیقت شبح نیستند. آن‌ها تحت تأثیر تابش پرانرژی ستاره داغ و درخشان گاما ذات‌الکرسی به‌تدریج از بین می‌روند. این ستاره در فاصله 3 تا 4 سال نوری از سحابی‌ها قرار دارد.

IC 63 که نزدیک‌تر به گاما ذات‌الکرسی است، تحت تأثیر تابش سرخ رنگ H-alpha ساطع‌شده از اتم‌های هیدروژن یونیزه است که توسط تابش فرابنفش ستاره با الکترون‌ها دوباره ترکیب می‌شود. IC 59 که دورتر از ستاره واقع است، به مراتب گسیل H-alpha کمتری را نشان می‌دهد، اما بیشتر رنگ آبی غبار، نور ستاره را منعکس می‌کند. این چشم‌انداز کیهانی که شامل گاما ذات‌الکرسی و همراهانش (IC 59 و IC 63) است بیش از یک درجه یا 10 سال نوری وسعت دارد.

source

توسط