داوطلبان در شهر اوفاغیم اسرائیل، با برپایی یک اردوگاه سعی کردند تا برای نیروهای ذخیره اسرائیلی پیش از اعزام به منطقه، غذا و محل استراحت فراهم آورند.

اسرائیل در حال آماده شدن برای تهاجم زمینی به غزه است و در چند روز اخیر هزاران بمب را بر نوار ساحلی غزه ریخته و برخی محله‌های آن را با خاک یکسان کرده است.

اکثر اسرائیلی هایی که قبلا خدمت سربازی اجباری خود را انجام داده اند تا سن ۴۰ سالگی همچنان در زمره نیروهای ذخیره محسوب می‌شوند. نیروهای ذخیره اسرائیل در حقیقت تکمیل کننده ۱۶۹ هزار پرسنل نظامی ارتش اسرائیل (اعم از سربازان وظیفه و نیروهای استخدامی) است.

source

توسط