Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۱۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۱۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۱۵۰ و ۱٫۲۱۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۲۵۵
۱٫۲۲۳۰
۱٫۲۲۱۵
———
۱٫۲۱۶۰
۱٫۲۱۵۰
۱٫۲۱۳۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۱۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۱۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۱۵۰ و ۱٫۲۱۱۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۲۵۵
۱٫۲۲۳۰
۱٫۲۲۱۵
———
۱٫۲۱۶۰
۱٫۲۱۵۰
۱٫۲۱۱۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۱۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۱۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۱۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۱۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۲۰ و ۱٫۲۲۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۲۵۰
۱٫۲۲۲۰
۱٫۲۱۹۰
———
۱٫۲۱۴۰
۱٫۲۱۲۰
۱٫۲۱۰۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۲۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۱۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۱۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۲۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۵۰ و ۱٫۲۲۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۲۷۰
۱٫۲۲۵۰
۱٫۲۲۲۰
———
۱٫۲۱۶۰
۱٫۲۱۴۰
۱٫۲۱۲۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۱۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۱۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۱۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۱۰۰ و ۱٫۲۰۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۲۳۵
۱٫۲۲۲۰
۱٫۲۱۹۵
———
۱٫۲۱۲۰
۱٫۲۱۰۰
۱٫۲۰۸۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۱۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۱۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۱۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۱۰۰ و ۱٫۲۰۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۲۳۵
۱٫۲۲۲۰
۱٫۲۱۹۵
———
۱٫۲۱۲۰
۱٫۲۱۰۰
۱٫۲۰۸۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۲۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۱۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۱۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۲۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۶۵ و ۱٫۲۳۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۰۰
۱٫۲۲۶۵
۱٫۲۲۳۰
———
۱٫۲۱۵۰
۱٫۲۱۲۰
۱٫۲۱۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۲۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۱۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۱۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۲۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۶۵ و ۱٫۲۳۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۰۰
۱٫۲۲۶۵
۱٫۲۲۳۰
———
۱٫۲۱۷۰
۱٫۲۱۵۰
۱٫۲۱۲۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۲۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۲۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۶۵ و ۱٫۲۲۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۷۵
۱٫۲۳۵۵
۱٫۲۳۳۵
———
۱٫۲۲۸۵
۱٫۲۲۶۵
۱٫۲۲۴۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۲۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۲۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۶۵ و ۱٫۲۲۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۷۵
۱٫۲۳۵۵
۱٫۲۳۳۵
———
۱٫۲۲۸۵
۱٫۲۲۶۵
۱٫۲۲۴۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۲۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۲۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۳۵ و ۱٫۲۲۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۵۵
۱٫۲۳۳۵
۱٫۲۳۱۰
———
۱٫۲۲۶۵
۱٫۲۲۳۵
۱٫۲۲۱۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط