به گزارش صدای بورس،محسن عرب‌زاده، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهمیت تسهیل روند اعطای مجوز تاسیس و فعالیت نهادهای مالی اظهار کرد: در هفته جاری مجوز فعالیت ۴ شرکت سبدگردان دیگر نیز صادر شد و تعداد شرکت های سبدگردان، به ۸۰ شرکت رسید، همچنین ۲۶ نهاد مالی (شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی) دیگر نیز مجوز فعالیت سبدگردانی داشته، بنابراین تعداد نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت سبدگردانی به ۱۰۶ شرکت رسید.

وی ادامه داد: در هفت ‌ماه اول سال ۱۴۰۲ د ر مجموع ۲۲ موافقت اصولی تاسیس و ۱۱ مجوز تاسیس نهاد مالی صادر شده که عمده آن نیز مربوط به شرکت سبدگردان است، که با تکمیل مدارک و ارسال آن به سازمان بورس و اخذ مجوز فعالیت به جمع شرکت‌های سبدگردان اضافه می شوند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: افزون بر این در هفت ‌ماه اول سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۶ مجوز فعالیت شامل ۱۱ مجوز فعالیت سبدگردانی، ۳ مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری و ۲ مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی نیز صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)،عرب‌زاده اضافه کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، همانطور که سیاست تسهیل مجوزها را پیش گرفته، به همان میزان عمق نظارت و بررسی های خود را بویژه در مورد نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی افزایش داده است و تخلفات قابل توجهی از سوی شرکت های سبدگردان کشف شده است؛ به نحوی که در این رابطه مجوز دو سبدگردان به مدت ۲ سال تعلیق شده است و الباقی تخلفات مذکور در جریان رسیدگی و صدور رای هستند.

source

توسط