دانشمندان معتقدند آب موجود در سیاره زمین از دنباله دارها به این سیاره وارد شده و منشا آن نیز به پیش از تشکیل خورشید باز میگردد. نظریه دانشمندان توسط شواهدی که در یک قرص سیاره ای وجود دارد تائید میشود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تحقیقات اخیر محققان توسط تلسکوپ رادیویی ارایه های میلی متری در شیلی انجام شده است. در این تحقیق یک قرص تشکیل دهنده سیاره در نزدیکی ستاره 7883 orionid بررسی شد.

همچنین دو نوع آب مورد بررسی قرار گرفت. نوع اول همان آب تشکیل شده از اتم هیدروژن و دو اتم اکسیژن است که برای ما آشناست. نوع دوم سنگین تر از نوع اول بوده و به جای یک اتم اکسیژن دارای یک اتم دوتریوم دارد. با توجه به شکل ساخت این دو نوع آب امکان بررسی آنها و اینکه قدمت هر کدام چقدر است وجود دارد.

محققان می گویند آب موجود در قرص 7883 orionid به آب موجود در منظومه شمسی شبیه است. جان جی.توبین، از رصدخانه اخترشناسی ملی در این مورد می گوید: ترکیب موجود در این قرص همانند ترکیب آب موجود در دنباله دارهای منظومه شمسی است که نشان دهنده وجود آب در فضای میان ستاره ای میلیاردها سال پیش از بوجود آمدن خورشید است. این آب با همان ترکیب و بدون تغییر به زمین و دنباله دارها منتقل شده است.

این تحقیق نشان می دهد آب کنونی قبل از شکل گیری خورشید و دیگر سیارات در منطقه ای که منظومه شمسی در آن بوجود آمده وجود داشته است.

منبع خبر شکل گیری آب در زمین به میلیاردها سال پیش از تشکیل خورشید برمیگردد پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.

source

توسط techkhabari