هوش مصنوعی ChatGPT قابلیت‌های زیادی دارد و در ماه‌های اخیر، روزی نیست که خبر جدیدی درمورد این چت‌بات منتشر نشود. از طرفی گوگل با پروژه‌ی Bard سعی دارد رقیبی برای هوش مصنوعی OpenAI ارائه دهد اما تا این‌ لحظه امکان دسترسی عمومی به چت‌بات غول جست‌وجوی اینترنت وجود ندارد.
ما در زومیت با هدف مطرح کردن چالش‌های جدید با ChatGPT، از این هوش مصنوعی درمورد قدرت گوگل بارد و مقایسه‌ی آن با نتایج ChatGPT سؤال پرسیدیم و با نکته‌ای جالب مواجه شدیم. شما می‌توانید با دسترسی به هوش مصنوعی OpenAI، از این چت‌بات درخواست کنید پاسخ سؤالات شما را براساس نتایج چت‌بات گوگل‌بارد ارائه دهد.
به‌عنوان مثال از ChatGPT سؤال کردیم بهترین گوشی هوشمند سال ۲۰۲۲ ازنظر خودش و ازنظر گوگل بارد چیست. هوش مصنوعی OpenAI در کمال تعجب به‌ بهترین شکل پاسخ ما را داد و نظر خودش را درمورد اینکه کدام پاسخ بهتر است بیان کرد. بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد ChatGPT می‌تواند تاحدودی پاسخ‌های گوگل Bard را شبیه‌سازی کند.
ChatGPT در پاسخ به سؤال فوق گفت:
برای اطمینان از اینکه ChatGPT واقعاً به پاسخ‌های گوگل‌ بارد دسترسی دارد یا نه، همین سؤال را از هوش مصنوعی مذکور پرسیدیم.
ChatGPT در پاسخ به اینکه جواب سؤالات را چطور از گوگل بارد به‌دست می‌آورد گفت:
با توجه به پاسخ ChatCPT اگرچه به‌نظر می‌رسد این چت‌بات به‌طور مستقیم با گوگل بارد ارتباط ندارد اما می‌تواند ازطریق رابط برنامه‌نویسی هوش مصنوعی گوگل به‌طور محدود با آن ارتباط برقرار کند و در صورت درخواست کاربر، پاسخ برخی سؤالات را ازطریق چت‌بات گوگل نیز ارائه دهد.
خانواده ما
درخواست ناموفق بود
درخواست ناموفق بود
درخواست ناموفق بود

source

توسط techkhabari